Hôm nay Nhà trường, Công đoàn, trường THCS Khe Mo tổ chức buổi lễ chia tay về hưu cho đ/c Nguyễn Thị Thi Loan, nguyên Tổ trưởng tổ KHTN.

Hôm nay Nhà trường, Công đoàn, trường THCS Khe Mo tổ chức buổi lễ chia tay về hưu cho đ/c Nguyễn Thị Thi Loan, nguyên Tổ trưởng tổ KHTN.

Đồng Chí Nguyễn Thị Thi Loan sinh ngày 02/01/1960 trong một gia đình trí thức có bố đẻ là cán bộ tiền khởi nghĩa. Năm 1978 đ/c học trường sư phạm 10+3 toán lí Bắc Thái. Năm 1981 đ/c được Sở giáo dục và Phòng GD tuyển dụng công tác tại trường THCS Tân Lợi, sau đó chuyển công tác tại trường Hóa Thượng, từ tháng 10/1998 đ/c về công tác tại trường THCS Khe Mo từ đó đến nay.

Đ/c đã có thời gian công tác 17 năm tại trường THCS Khe Mo. Với cương vị là Tổ trưởng tổ KHTN đ/c luôn là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy trong công tác, đầu tầu gương mẫu trong mọi phong trào, chân thành, cởi mở, vui vẻ, tỉ mỉ trong công việc, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Trong suốt thời gian công tác tại trường THCS Khe Mo Đ/c cũng đã đem lại những vinh dự cho nhà trường 3 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong năm 2006 đ/c đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm giai đoạn 2002 – 2006 cấp huyện và nhiều danh hiệu thi đua khác. Đ/c đã dìu dắt những thế hệ học trò qua sông trong suốt cuộc đời cầm phấn của mình.


sââ