HỘI NGHỊ CB- CC-VC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014-2015             Căn cứ hướng dẫn số 403/HD-PGD-CĐGD ngày 15 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị  CB,CC,VC, hoạt động Ban thanh tra nhân dân và tổ chức Hội nghị Công đoàn các trường học

HỘI NGHỊ CB- CC-VC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014-2015

            Căn cứ hướng dẫn số 403/HD-PGD-CĐGD ngày 15 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị  CB,CC,VC, hoạt động Ban thanh tra nhân dân và tổ chức Hội nghị Công đoàn các trường học năm học 2014-2015 của phòng GD & ĐT Đồng Hỷ, Công đoàn GD Đồng Hỷ.

          Được sự nhất trí của phòng GD & ĐT Đồng Hỷ, Công đoàn GD Đồng Hỷ, cùng chi bộ, BGH và Công đoàn trường THCS Khe Mo, Trường THCS Khe Mo long trọng tổ chức Hội nghị CBCC-VC năm học 2014-2015.       
          Thông qua Hội nghị nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường năm học trước đồng thời đánh giá kết quả và những hạn chế trong năm học 2013-2014; từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu và các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
          Trong Hội nghị đã quy định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức và từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm học 2014-2015, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy hết khả năng, nhiệt tình của mình chăm lo, xây dựng cơ quan vững mạnh, tập thể đoàn kết, thống nhất hành động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học: 

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị: