Thực hiện công văn 554/PGDĐT-THCS ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Phòng GDĐT huyện Đồng Hỷ về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2018-2019.Trường THCS Khe Mo đã tổ chức kiểm tra học kỳ Itheo đề chung toàn huyện với 4 môn học cho 4 khối lớp: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý.

Nhà trường đã thực hiện công tác coi, chấm thi nghiêm túc, đúng quy định.