Chuyên đề môn Ngữ văn theo hướng nghiên cứu bài học

Năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch của chuyên môn, ngày 15 tháng 3 năm 2021 tổ Khoa học xã hội tổ chức chuyên đề môn Ngữ văn theo hướng nghiên cứu bài học. Chuyên đề đã được tổ chuẩn bị trong thời gian một tháng bao gồm các bước: Phân công người dạy, tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học của tập thể, sinh hoạt môn trên trường học kết nối, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất thiết bị dạy học để thể hiện bài dạy trên lơp. Buổi chuyên đề được tổ chức trong phạm vi cấp tổ. Tiết học diễn ra trong tinh thần sôi nổi, tích cực, thân thiện. Kết thúc tiết dạy Tổ tiến hành trao đổi thảo luận những ưu nhược điểm của bài thể hiện và đồng chí Phó hiệu trưởng đánh giá quá trình chuẩn bị, tổ chức và kết quả của chuyên đề. Buổi chuyên đề diễn ra thành công và đươc Ban giám hiệu đánh giá cao sự chuẩn bị cũng như kết quả đã đạt đươc, đảm bảo mục tiêu đề ra của kế hoạch, đo tác động tích cực thúc đẩy chuyên môn của tổ nói riêng và nhà trường nói chung.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề.

                                                       Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình