SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 2 THÁNG 8/2019: TỔ KHTN

- Thời gian: 9/8/2019

- Thành phần: 11/11 đ/c

- Chủ trì: Tổ trưởng – Trần Thị Huyền – Thư ký: Nguyễn Thị Thủy

NỘI DUNG

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 6,7/2019

1. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ KĐCL và đón đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục trong tháng 7

2. Tuyển sinh lớp 6 (02 lớp) tổng số 66 em

3. Ôn luyện học sinh thi lại trong hè

4. Dạy thêm cho HS khối 6 với 3 môn: Toán, văn, Anh

5. Họp phụ huynh học sinh khối 6 ngày 05/7/2019

6. Thăm hỏi tặng quà ngày 27/7 và ốm đau thai sản.

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUẦN 3-4 THÁNG 8

1. Biên chế đội ngũ: 11 đồng chí trong đó 8 GV nữ, 3 GV nam, dân tộc 02. Trong đó GV hợp đồng thai sản 02 đ/c: Khê, Mai Hồng (Đ/c Vũ Thị Thuận, Nguyễn Vũ Hằng nghỉ thai sản). HDĐM: 03 đ/c (Chung Dũng, Nguyễn Thuận, Phùng Yến).

2. Công tác Phổ cập tích cực điều tra, cập nhật và hoàn thành hồ sơ.

3. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt lễ khai giảng, trang trọng, tiết kiệm.

4. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ KĐCL, nhà trường kiểm tra lại trước ngày 15/8/2019 và đón đoàn kiểm tra của sở ngày 22/8/2019

6. Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nộp trường, phòng.

7. Kiểm tra năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

8. Sắp xếp, kiểm kê phòng tranh ảnh bản đồ

9. Vệ sinh trường lớp, bổ sung trồng hoa

10. Họp ban đại diện cha mẹ HS ngày 29/8, họp phụ huynh toàn trường 31/8/2019

11. Tham gia 02 cuộc thi: học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM và vẽ siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai

12. Ổn định nề nếp dạy và học

13. Ngày 19/8/2019 tập trung HS, chào cờ, tuyên truyền ngày cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9. Ngày 20/8/2019 bắt đầu học chương trình năm học mới (7h00 thực hiện 15p đầu giờ, 7h15p vào tiết 1)

14. Phân công chuyên môn của tổ:

1

Bùi Thị Lương Huyền

Hiệu trưởng – phụ trách chung toàn trường

2

Trần Thị Huyền

Tổ trưởng - Phụ trách chuyên môn của tổ. Dạy Địa khối 6, 8, 9. Thư kí phổ cập.

3

Hà Thị Thanh

Tổ phó, dạy Toán khối 6, Công nghệ 9, Chủ nhiệm 6A

4

Nguyễn Thị Thủy

TKHĐ, Dạy Hóa K8, 9. GDCD khối 8, Chủ nhiệm 8B

5

Trần Chung Dũng

Dạy Sinh khối 6, 7, 8, 9.

6

Phùng Thị Yến

Dạy Lí khối 6, 7, 8, 9, Chủ nhiệm 6B, phụ trách phòng Vật Lí – Công Nghệ

7

Vương Thị Khê

Dạy Toán khối 8, Công nghệ  khối 6, Chủ nhiệm 8A

8

Nguyễn Hữu Thuận

Dạy Tin khối 6, 7, 8. Phụ trách CNTT

9

Vũ Ngọc Thanh

Dạy Thể dục  khối 6, 7, 8, 9

10

Nguyễn T. Thảo Ly

Dạy Toán khối 7, Chủ nhiệm 7A, phụ trách TBDH

11

Vũ Thuận

Toán khối 9, Công nghệ 8B

* Hạn chế tồn tại:

- Một số đ/c GV còn đi muộn, chưa tích cực tham gia làm công tác KĐCL.