Hưởng ứng kỉ niệm ngày lễ 30/4; 1/5 và Bầu cử Đại biểu Quốc hôi, ngày 17/4/2021 Đoàn trường kết hợp cùng với Đoàn xã Khe Mo tổ chức tuyên truyền tới người dân qua các tuyến đường trong xã Khe Mo.

          Đồng chí bí thư chi đoàn đại diện cho thanh niên ưu tú của Đoàn trường tham dự lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Vinh danh thanh niên tiên tiến làm theo lời bác giai đoạn 2016-2021

  

Trong 2 buổi Chiều ngày 29/3 và 15/4/2021 Các bạn  Đoàn viên mới cùng các thầy cô giáo là đoàn viên trong chi đoàn trường Tổ chức Lao động tại cổng trường và chăm sóc công trình thanh niên vườn trường tại trường THCS Khe Mo.